NÁKUPNÍ TAŠKA

Nákupní taška je prázdná.

Kategorie zboží

Orientální ručně tkané koberce Roušky Halenky Trička Tuniky Saka Sukně Kalhoty Jeans Kostýmy Šaty Vesty Svetry Pláště Bundy Topy Bižuterie Outlet
   
banner_nakup

Možnosti dodání zboží

GLS ČESKÁ POŠTA

hlavní strana Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Objednání zboží a uzavření smlouvy

a) Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v elektronickém objednávkovém formuláři, zaslání předepsaných údajů e-mailem nebo jejich uvedením při telefonické objednávce. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká až zasláním tzv. akceptace objednávky prodávajícím. Objednáním zboží kupující souhlasí s obchodními podmínkami.

b) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.

Záruka vrácení peněz

V našem e-shopu nepodstupujete žádné riziko. Abychom Vás ujistili, že při výběru barvy, materiálu a velikosti dle Vámi zjištěných rozměrů můžete být naprosto klidné, nabízíme Vám následující:

Jestliže zjistíte do 14 dnů po obdržení zboží, že vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ho bez uvedení důvodu vrátit a budou vám zpět zaslány peníze ( ať již bankovním převodem nebo složenkou ), nebo Vám bude, dle Vašeho přání, zasláno nové zboží.
Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku  máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě.

1.1 Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se vztahují pouze na kupujícího, který je spotřebitelem.

1.2 Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Uvedená lhůta běží ode dne převzetí zboží, přičemž, je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, počítá se lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu na adresu objednavky@ewaco.cz, nebo písemně na adresu Ewaco, Nerudova 228, 28903 Městec Králové volnou formou oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje s uvedením čísla účtu, na který chce zaslat finanční prostředky a do vrácené zásilky přiloží daňový doklad. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v  §1837 občanského zákoníku.

1.3 Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle na na adresu Ewaco, Nerudova 228, 28903 Městec Králové nebo osobně předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel.

1.4 Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí spotřebiteli prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání zboží, v případě, že ve lhůtě 14 dnů vrací spotřebitel zpět všechno objednané zboží včetně dárků nebo dalších výhod), které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

1.5 Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání, který prodávající pro dodání zboží v internetovém obchodě nabízí, vrátí prodávající tyto náklady ve výší odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

1.6 Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

1.7 Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

1.8 Spotřebitel bere na vědomí, že odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odeslané zboží musí být naprosto neporušené, bez známek užívání nebo opotřebování, v originálním neporušeném obalu, opatřené orig. visačkami, schopné dalšího prodeje a kompletní.

Storno objednávky ze strany kupujícího

- kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu do 24 hodin od odeslání objednávky. Po uplynutí této lhůty jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování (neodebrání) objednávky po uplynutí výše uvedené lhůty je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na zakázku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat / vyrobit /, nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

- bez udání důvodu

- prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu pokud nebude dohodnuto jinak.

Výměna zboží

V případě, že potřebujete vyměnit zboží za stejný model, ale jinou velikost nebo barvu, postupujte následovně:
- na eshopu ewaco si objednejte požadované nové zboží
- původní zboží zabalte tak, jak jste ho obdrželi
- do krabice vložte daňový doklad, na který poznačte důvod vrácení, co požadujete a způsob  úhrady -
  "ZÁPOČTEM".
- nové zboží bude v takovémto  případě hrazeno zápočtem oproti původnímu zboží tj. platíte pouze rozdíl v
  ceně Vámi zvolené dopravy a  nejlevnější dopravy nabízené na eshopu ewaco
- nově objednané zboží  Vám zašleme ihned, jakmile obdržíme vrácené zboží
- v opačném případě na daňový doklad uveďte, že požadujete zaslat peníze za vrácené zboží na účet a ten
   rovněž  uveďte. V tomto případě Vám bude nové zboží zasláno bez ohledu na doručení vraceného zboží.

Dodání zboží, doprava

Vaši objednávku vyřídíme v rozmezí 2 – 15 pracovních dnů / v závislosti na skladových zásobách a způsobu platby /. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího / bydliště, adresa pracoviště kde pracujete a pod. /. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na adresu uvedenou v objednávce. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Veškeré zboží je dodáváno s prodejním dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele ( zboží je doprodáno ) jsou peníze nebo jejich alikvotní část, odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně ( např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu ), nese kupující náklady spojené s dodáním ev. s opakovaným dodáním v plné výši.

Pro Vaši objednávku je platná cena v okamžiku podání objednávky. Tato cena je po Vás požadována k úhradě při převzetí dobírky nebo při platbě předem. + náklady na poštovné a další náklady na dodání, které jsou součástí celkové ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen a to i v nepravidelných termínech. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí prodávající zašle informaci na e-mail adresu zákazníka.

Připravujeme

V kategorii "Připravujeme" je prezentováno zboží, které je připravováno pro nadcházející sezónu a do prodeje je uvolňováno postupně v průběhu sezóny. Proto je on-line vždy na dotaz. Zde se můžete s jednotlivými modely seznámit, poslat "Dotaz" na prodejce ohledně předpokládaného termínu zahájení prodeje. V případě vážného zájmu je možno se domluvit s prodejcem zasláním Dotazu na prodejce nebo telefonicky na tel.: 722 292 294. 

Záruční podmínky (reklamační řád)

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

V případě zjištění neodstranitelné vady zboží bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět nebude-li dohodnuto jinak.

Pro vyřízení reklamace je nutné bezodkladně oznámit písemně e-mailem na adresu reklamace@ewaco.cz, že daný výrobek vykazuje vadu a jakým způsobem se vada projevila. Je nutné uvést číslo daňového dokladu a kód výrobku. Na základě těchto informací bude reklamace posouzena a stanoven další postup. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná nebo ve sporných případech, zašle kupující vadné zboží v originálním obalu prodávajícímu zpět včetně dokladu o koupi a popisu vady.

Nové zboží bude odesláno v zákonné lhůtě, jinak v co nejkratším termínu. Případně bude vrácena celá zaplacená částka. Náklady na zaslání zboží zpět prodávajícímu nese kupující.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí.  Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Slevové kupóny

V nákupní tašce vložíte do políčka Slevový kupón příslušný kód a stisknutím tlačítka "Uplatnit slevu" se vám daná sleva odečte od vašeho nákupu. Slevový kupón nelze uplatnit na zlevněné zboží nebo zboží v akci. Vložit lze pouze jeden kupón.

V našem internetovém obchodu je možno získat i další jednorázové Slevové kupóny s vyšší hodnotou slevy ve výši 5%, 10%, 15% a to v závislosti na výši zrealizovaných nákupů.

Dárkové poukazy

Chcete svým blízkým udělat radost, ale nejste si jisti, co by je skutečně potěšilo, či co potřebují? Dárkové poukazy jsou právě tím ideálním dárkem.

Podmínky pro použití poukazu:

* dárkové poukazy budou vystaveny po obdržení objednávky, nejpozději však do 48 hodin a zaslány elektronicky.

* Poukaz lze uplatnit pouze v rámci jednoho nákupu, nelze ho uplatnit po částech. V rámci jednoho nákupu nelze využít více poukazů. Zakoupené poukazy není možné vyměnit zpět za finanční částku.

* Je-li hodnota zakoupeného zboží nižší než nominální hodnota uvedená na poukazu, rozdílná hodnota se nevrací. Je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než nominální hodnota uvedená na poukazu, rozdílnou hodnotu je třeba doplatit.

Jak objednávat?

Dárkový poukaz lze objednat jako každé jiné zboží z nabídky našeho internetového obchodu www.ewaco.cz. Při objednání poukazu Vám nebude účtováno poštovné. Dárkový poukaz lze uplatnit zadáním jeho kódu v nákupní tašce v našem internetovém obchodu.

Jak použít dárkové poukazy?

Vyberte si v nabídce našich obchodů zboží, které chcete zakoupit v rámci dárkového poukazu. Jestliže budete mít vybrané zboží již v nákupní tašce, stačí nyní vložit číselný kód Dárkového poukazu do políčka uplatnit kupon a poté stisknout tlačítko “Uplatnit slevu”. Tím se vloží Dárkový poukaz odpovídající částky do nákupní tašky a celková cena Vašeho nákupu se o tuto částku sníží.

EC ewaco club

Rozsah limitů pro poskytování slev včetně poskytované výše slevy v % může prodejce kdykoliv měnit.

Obchodní sdělení

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

Zaslání dotazu na zboží nebo dotazu na prodejce je považováno za udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@ewaco.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

Zásady zpracování /Ochrana osobních údajů GDPR 

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsme společnost Ewa Havránková-ewaco., IČO 43740651, se sídlem Nerudova 228, 28903 Městec Králové,  zapsaná u ŽÚ Městec Králové pod spisovou značkou č.j. 0662/92-70.Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 00420603485686 nebo na e-mail: objednavky@ewaco.cz.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

● poskytování služeb, plnění smlouvy- vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení, adresa příp. IČ,DIČ nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, dodání zboží, informování o novinkách, akcích a obchodní sdělení.

● vedení účetnictví Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

● marketing - zasílání newsletterů Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech po dobu neurčitou a tento souhlas můžete kdykoliv odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

● pokročilý marketing na základě souhlasu. Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku a to po dobu neurčitou. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

● fotografická dokumentace - živé akce, fotografie výrobků

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.-

Odvolání souhlasu

Svůj souhlas můžete rovněž odvolat (pouze v případě není-li na informačním emailu odkaz "odhlásit" a vždy při obdržení informační zprávy SMS a pod.) na odrese: objednavky@ewaco.cz.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu:ewaco@ewaco.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje od sebe/ ze svého systému i ze 90 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.

 

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.